Transport zwłok

Zapewniamy transport zwłok do chłodni z domów, szpitali, hospicjów oraz z innych miejsc zgonu. Nasze karawany obsługują również ceremonie pogrzebowe świeckie i kościelne. Pojazdy przewożą zmarłego np. do kościoła oraz na cmentarz. Nasza flota składa się na:

  • białe karawany marki Mercedes-Benz,
  • białe karawany marki Chrysler,
  • wyposażenie i osprzęt ważny przy transporcie trumien.

 

transport zwłok w trumnie

Nowoczesne karawany do przewozu zwłok

Wymogi przewozu zwłok określone zostały w rozporządzaniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz osób zmarłych i szczątków ludzkich. Jasno wskazuje ono warunki techniczne i sanitarne, które muszą spełniać pojazdy, by kwalifikować je na karawany. Nasza firma przestrzega wszystkich przepisów i podąża za nowinkami technicznymi pojawiającymi się w branży pogrzebowej. Dzięki temu oferujemy nie tylko krajowy transport zwłok, ale także przewóz zagraniczny zmarłych wraz z pomocą w procesie sprowadzenia ciała z zagranicy. Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie Państwa pytania!