Poradnik pogrzebowy

Każda rodzina, która znalazła się w trudnym czasie żałoby, może skorzystać z naszego prostego poradnika pogrzebowego. Znaleźć w nim można najważniejsze informacje formalne dotyczące pochówku oraz spraw urzędowych, które należy uregulować po śmierci bliskiego. Nasi specjaliści są również gotowi na wsparcie telefoniczne żałobników oraz pomoc w regulowaniu wszystkich kwestii, nawet związanych z zasiłkami pogrzebowymi i ubezpieczeniami. Oferujemy kompleksową organizację pogrzebu, uwzględniającą również wypełnianie w imieniu klientów powinności w urzędach, na cmentarzu czy kościele.

 

Formalności po śmierci bliskiej osoby

 • W przypadku śmierci bliskiego w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza. Jeśli śmierć nastąpiła w godzinach pracy zakładu opieki zdrowotnej (przychodni) – należy wezwać lekarza rodzinnego, który w ciągu ostatnich 30 dni sprawował opiekę zdrowotną nad Zmarłym. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła poza godzinami pracy przychodni – wieczorem, w nocy, w weekend lub święto, należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.
 • Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy.
 • Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu”, która następnie będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
 • Ciało przewozi się do kostnicy miejskiej, lub zakładu pogrzebowego, jeśli ten dysponuje własną chłodnią.
 • W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który przeprowadzi ceremonię pogrzebową. Pomocny tu może być serwis usług pogrzebowych, na stronach którego znajdą Państwo specjalistyczny katalog zakładów pogrzebowych.

Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • kartę zgonu, wystawiona przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz osoby organizującej ceremonie pogrzebu 
 • legitymacja emeryta rencisty, a jeśli jej nie ma to wówczas odcinek renty lub emerytury
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatnim odcinkiem emerytury lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.

Większość zakładów pogrzebowych pomaga we wszystkich elementach procedury formalno-prawnej, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS oraz wyrobieniem aktu zgonu.

 

wybieranie wieńca pogrzebowego

W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:

 • data pogrzebu, kremacji
 • wybór cmentarza i miejsca pochówku
 • wybór trumny oraz urny 
 • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego